Network ve Bilgisayar Sistemleri

“ Network ” ( bilgisayar ağı ) en basit tanımıyla birden çok bilgisayarın bir araya gelerek oluşturduğu gruplara verilen isimdir.

Bu grupların içerisinde bilgisayar dışında çeşitli çevre birimleri de bulunabilmektedir. Oluşturulan ağ sistemleri ile günlük hayatta birçok iş kolaylaştırılırken aynı zamanda maddi açıdan birçok yarar sağlanmaktadır.

Bilgi paylaşımının kolaylaşması, belli donanımların ortak kullanılması ve oluşturulan sistemlerin daha kolay yönetilebilmesi network sistemlerinin diğer avantajlarındandır.

Aynı bilgisayar ağı içerisindeki bilgisayarlar, sunucu (server) veya istemci (client) olarak görev alabilirler.

Sunucu ağ içerisinde genellikle gerek yazılım gerekse donanım açısından diğer ağ elemanlarına göre daha üstündür. Sunucular kimi zaman bir yazılımı kimi zamanda üzerlerinde bulunan bir donanımı diğer istemcilerle paylaşırlar. Ayrıca ağ  içerisindeki verilerin toplandığı ortak bir depo görevi de görmektedir.

İstemci ise bahsettiğimiz üzere sunucular üzerindeki kaynakları kullanan birimlerdir. Ancak ağ içerisinde sadece sunuculardan değil kendileri gibi olan bir başka istemciden de yazılım ya da donanım talebi olabilir.

Networklerin sağlıklı bir şekilde haberleşebilmesi ve iletişimde bir standart yakalayabilmek için çeşitli protokoller geliştirilmiştir. Bu protokoller iletişimin nasıl yapılacağına dair kurallar oluşturan ve TCP/IP, NETBeui, IX/SPX gibi farklı şekillerde adlandırılabilirler.

Tüm network ve bilgisayar sistemleri ihtiyaçlarınız için bizimle görüşmeden karar vermeyin. Hemen arayın size en uygun seçenek nedir görüşelim.